Phát triển quỹ đất

Phát triển quỹ đất là mục tiêu chiến lược của Euland đặt ra ngay từ những ngày đầu. Hiện Euland đang sở hữu hơn 200 hecta đất sạch tại những vị trí tiềm năng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Ngoài việc sở hữu, để phát triển quỹ đất Euland còn hướng đến việc M&A dự án, hợp tác kinh doanh với tiêu chí cân bằng lợi ích giữa các đối tác vì chiến lược phát triển chung.

Euland luôn chào đón các nhà đầu tư có thiện chí muốn hợp tác cùng Euland trong lĩnh vực bất động sản.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm!
Đại diện đầu tư
Bà: Phạm Phương Thảo (Ms.) – điện thoại: 0905679151