Phát triển BĐS Thương mại

Phát triển Bất động sản Thương mại là một trong 3 mảng kinh doanh chính mà Euland hướng tới nhằm khai thác tối đa lợi nhuận đem lại tại các dự án mà Euland phát triển cũng như các dự án hợp tác kinh doanh. Lợi nhuận do bất động sản thương mại đem lại sẽ mang đến một nền tảng tài chính tốt để Euland phát triển bền vững. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác ở các hạng mục từ đầu tư, xây dựng cho đến quản lý & khai thác bất động sản thương mại. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm!

Đại diện Quản lý & Khai thác Bất động sản Thương mại

Bà: Hồ Ái Phương (Ms.)