9 năm thành lập
6 công ty thành viên

 

Với viễn kiến riêng, chúng tôi - Euland  một công ty đầu tư và phát triển bất động sản định hướng hoạt động, phát triển dựa trên 2 triết lý kinh doanh cốt lõi:

  •  Giải quyết vấn đề an cư lạc nghiệp cho cộng đồng.
  •  Mang lại lợi nhuận tài chính lành mạnh cho các nhà đầu tư.

Sứ mệnh "Kiến tạo sự thịnh vượng",  Euland  chúng tôi đã minh định, nhất quán và sẽ luôn xuyên suốt trong từng giai đoạn phát triển. Quan trọng hơn cả, chúng tôi tin rằng để hoàn thành sứ mệnh đó, con người vẫn là một trong những nhân tố then chốt, quyết định.

 

 

Phát triển
quỹ đất

Euland hiện đang sở hữu hơn 200 hecta đất sạch tại những vị trí tiềm năng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững 

Xem thêm...

Phát triển
sản phẩm

Euland xây dựng ba dòng sản phẩm bao gồm: La Casa, Thera và La Donna. La Casa - Dòng sản phẩm cơ bản

Xem thêm...

Phát triển
BĐS Thương mại

Phát triển Bất động sản Thương mại là một trong 3 mảng kinh doanh chính mà Euland hướng tới nhằm

Xem thêm...